Cewik współpracuje tylko z profesjonalistami specjalistami w  danej dziedzinie prawa  w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych od towarzystw ubezpieczeniowych oraz innych instytucji. Dzięki temu skutecznie i bez żadnych problemów uzyskają Państwo odszkodowanie, oraz pomoc prawną, medyczną, czy psychologiczną.

san-jose-farm-and-agricultural-accident-lawyer

Odszkodowanie za wypadek w rolnictwie

Zgodnie z art. 9 pkt. 1 ustawy z 20 grudnia 1990 roku o Ubezpieczeniu społecznym rolników Dz.U. z 2013 r. rolnikowi przysługuje możliwość uzyskania jednorazowego odszkodowania z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu albo też śmierci. Czytaj dalej>

Komu przysługuje odszkodowanie za wypadek przy pracy?

Jednorazowe odszkodowanie dla ubezpieczonego przysługuje, jeśli wskutek wypadku pracownik doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Za stały uszczerbek na zdrowiu uważa się takie naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie czynności organizmu nierokujące poprawy. Czytaj dalej>

lawInstituteOdpowiedzialność państwa za wyrządzone szkody

Zagadnienie to nie mieści się w ramach normalnych reguł odpowiedzialności cywilnej. Niewystarczające okazują się tu przepisy o odpowiedzialności za podwładnego. Specyfika tego zagadnienia wiąże się z faktem, że państwo z jednej strony uczestniczy w procesach gospodarczych, z drugiej zaś jest organizacją wyposażoną we władzę, której wykonywanie może prowadzić do wyrządzenia szkody. Czytaj dalej>

power poleSłużebność przesyłu – co nam przysługuje za słupy na naszym gruncie?

Jeśli masz na swojej działce urządzenie przesyłowe (np. słupy energetyczne, rury gazowe) to istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że należy Ci odszkodowanie od przedsiębiorcy przesyłowego (np. PGE, PGNIG). Czytaj dalej>

car-werck-twoCo zrobić, gdy przydarzy nam się nam się wypadek samochodowy?

Udział w wypadku samochodowym niewątpliwie wiąże się z ogromnym stresem. Pierwsze co należy zrobić, to postarać się go opanować i jak najszybciej przystąpić do działania. W ten sposób znacznie ułatwimy sobie późniejsze dochodzenie odszkodowania, a w skrajnych przypadkach możemy ocalić komuś zdrowie czy nawet życie. Czytaj dalej>

sprawca-wycofal-oswiadczenieJak sporządzić oświadczenie o okolicznościach zdarzenia?

Warto mieć w samochodzie druk oświadczenia o zdarzeniu drogowym, w którym można opisać przyczynę wypadku, zakres spowodowanych szkód oraz dokładne dane osób, które stały się bezpośrednimi uczestnikami kolizji. Takie oświadczenie, podpisane przez uczestników kolizji, ułatwi uzyskanie odszkodowania od zakładu ubezpieczeń. Czytaj dalej>

Statystyki wypadków motoryzacyjnych w Polsce (na przełomie roku 2015)

mapa

done2Informacje umieszczane przez użytkowników nie są udostępniane osobom trzecim.

done2Dodanie zgłoszenia do ewidencji nie wiąże się z żadnymi kosztami.

done2Nasze kancelarie pomogły już wielu tysiącom osobom w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych i walce z                      ubezpieczycielami, innymi podmiotami, oraz instytucjami             państwowymi

done2Nawet jeśli otrzymałeś już odszkodowanie, możesz liczyć na dodatkowe pieniądze.

vislegislogo

Opinie osób które skorzystały z Centralnej Ewidencji Wypadków i Kolizji

0
Lat w branży odszkodowań
0
Zadowolonych klientów